____________________________ SATẾ mếu....tranh gởi không báo nào đăng
đem về cho vợ tung tăng gói dồi
...ưu tư bút ngẩn xa xôi
giật mình thế sự theo ruồi vụt qua............./.