NGÀY CHIẾN THẮNG . 2012

Nga và các nước cu cng hòa Liên Xô đánh du 67 năm k t khi chiến thng ca Đng minh hơn Đc quc xã trong Thế chiến II . Liên Xô b mt ước tính khong 26 triu người trong chiến tranh, bao gm 8,5 triu binh sĩ.  - Lloyd Young