Danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984)Bức tranh Người bán gạo (La marchand de riz) 
được vẽ năm 1932
của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) 
vừa được bán với mức giá kỷ lục 3,03 triệu đôla Hong Kong
 (tương đương 390.000 USD) trong một phiên đấu giá 
tại nhà đấu giá Christie’s International.Danh họa  NGUYỄN PHAN CHÁNH 
và bức CHƠI Ô ĂN QUAN


........./.