NHỮNG TRANG WEB HỮU ÍCH - TUYỆT VỜI
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Tủ sách TIẾNG VIỆT http://tusachtiengviet.com/
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


http://vietmessenger.com


http://www.vietnamvanhien.net


 
http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoChuaSachCu.htm
http://www.tusachnghiencuu.org/index.html

( THÔNG TIN TRÊN CHIA SẺ TỪ TRANG FACEBOOK MANHKIM )


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  

********

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697). 
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). 
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||