phát biểu của ĐBQH TpHCM - Luật sư Trương Trọng NghĩaTrích phát biểu của 
ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh. Luật sư Trương Trọng Nghĩa. 
Trong kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khóa XIII, 
sáng ngày 31/10/2014.