___ danh ngôn của Albert Einstein

Kỹ năng tự học từ danh ngôn
của thiên tài khoa học Albert Einstein

Chúng ta đều biết  Albert Einstein là một thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng không phải ai cũng biết khả năng tìm tòi và nghiên cứu của Einstein là cả một kho kỹ năng tự học.
* Theo đuổi tính tò mò đầy nhiệt huyết

“Tôi không có tài năng đặc biệt nào. Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.”
“I have no special talent. I am only passionately curious.”

* Kiên trì nghiên cứu vấn đề

Không phải là tôi quá thông minh, chỉ là tôi nghiên cứu vấn đề lâu hơn thôi.
“It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.”
* Tập trung, chuyên tâm vào công việc hiện tại

Bất cứ người đàn ông nào có thể lái xe an toàn khi đang hôn một cô gái đẹp đơn giản là vì anh ta đã không dành cho nụ hôn sự tận tâm mà nó đáng được nhận.”

“Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.”* Phát huy trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức

Trí tưởng tượng là tất cả. Nó là sự xem trước của những gì sẽ xảy ra”

“Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.”
“Imagination is more important than knowledge.”


 “Dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải kiến thức mà là trí tưởng tượng”.

“Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.”
“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”           


* Không sợ mắc lỗi

“ Một người không bao giờ mắc lỗi sẽ không cố tìm tòi điều mới lạ.

“Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.”
“A person who never made a mistake never tried anything new.”


* Sống cho ngày hôm nay và không ngừng đặt câu hỏi

“ Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai –  nó luôn đến đủ sớm.”
“I never think of the future – it comes soon enough.”

“Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hi vọng về ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.”
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.”

* Phấn đấu trở nên có giá trị

Đừng cố gắng để thành công, hãy phấn đấu trở nên có giá trị.”
“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

* Không trông mong những kết quả khác

Sự điên rồ: làm hoài làm mãi một việc gì đấy và trông đợi những kết quả khác
“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”
  
* Nâng cao kiến thức là nhờ vào tích lũy kinh nghiệm

“Thông tin không phải là kiến thức.
“Information is not knowledge.”

Nguồn duy nhất của kiến thức chính là kinh nghiệm”
“The only source of knowledge is experience.”

_________________________Nguồn Tổng hợp
........../.