BIẾM HỌA QUỐC TẾ / tuần 27

politicalcartoons.com


....trong tuần 27 này
thế giới có xào-xáo 
chuyện hôn nhân đồng tính
CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH ...
VÀ....tiếp tục 'rủa' nước MỸ về chuyện nghe lén..không quên quan tâm tới CHUYỆN 'ĐỊNH CƯ'
CỦA 
'người phản bội'  SNOWDEN


Quân đội Ai Cập đã chính thức 
lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, 
bãi bỏ hiến pháp 
và thiết lập một chính quyền lâm thời mới.


..........