Công bố kết quả tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt


Công bố kết quả tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt 


Theo kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 11/6, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội, đạt tín nhiệm cao nhất với 372 phiếu. Thống đốc Nguyễn Văn Bình có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 209 phiếu.

....../.