Trần Mạnh Hảo - Đất nước của những bầy sâu

Đất nước của những bầy sâu“…Không chỉ một con sâu mà cả bầy sâu đang tàn phá đất nước…” -  Lời ông Trương Tấn Sang chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam   Có phải sông Hồng ầm ầm gió biển? 
Thủy Tinh đại chiến Sơn Tinh? 
Núi chạy Trường Sơn bão đá?  

Không phải động đất 
Không phải sóng thần 
Những bầy sâu hành quân  

Những bầy sâu đi xe hơi đắt nhất 
Sâu đo chúa độc quyền đo sự thật 
Thước đo sâu đo chân lý trò chơi 
Thương con em ta nhiễm trùng sâu giáo dục 
Tự do cho sâu và tù ngục cho người  

Hoa hồng ơi sao em ứa máu? 
Trái sắp thơm cành sao trái thối vì đâu? 
Lúa đồng ơi sao lúa đồng héo úa? 
Lộc non rũ tàn vì đất nước đầy sâu  

Thương Tổ Quốc sâu toàn quyền đục khoét 
Đất nước rùng mình 
Dân tộc lẽ nào ngồi đợi chết? 

Những bầy sâu đỏ sắc yêu tinh  
Những bầy sâu đi vò xé đất nước 
Sâu đục khoét tâm hồn 
Sâu đục thân thể xác 
Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn ….  


Sài Gòn 
ngày 05-5-2013  
Trần Mạnh Hảo


..../.