"Vietnam ! Vietnam !""Vietnam ! Vietnam !",tài liệu được giải mã.  

do Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam phụ đề Việt ngữ. Bộ phim "Vietnam! Vietnam!" do đạo diễn nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông John Ford thực hiện vào đầu năm của thập niên 1970. Phim này khi hoàn tất đã không được phép chiếu vì chính quyền Nixon sợ ảnh hưởng xấu đến kế hoạch rút quân và bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Tập phim "Vietnam! Vietnam!" đã đi vào lãng quên từ đó.

........./.