VĂN TIẾN DŨNGĐại Tướng VĂN TIẾN DŨNG

qua câu chuyện 
của

Đại tá Quách Hải Lượng:

*****************************************


///////////////http://phamvietdao3.blogspot.com/2013/02/vi-sao-ai-tuong-van-tien-dung-khong-uoc.html
......../.