BIẾM HỌA THẾ GIỚI / tháng 2


GIÁO HOÀNG BỎ CHỖ... 
....NGỰA GIẢ BÒTIN TẶC TÀU TẤN CÔNG MỸ
OLYMPIC SẼ KHÔNG CÓ MÔN VẬT


NHÓC KIM JONG-UN
TIẾP TỤC THỬ BOM


........./.