.............. tôi không có chạy, tôi cũng không xin ..


...Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/520385/Toi-khong-thoai-thac-tu-choi-bat-cu-nhiem-vu-gi.html


 Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): 

[.....] Đã đến lúc phải đề cao trách nhiệm pháp luật chứ không chỉ là lời xin lỗi. Phải chăng Thủ tướng nhân dịp này thể hiện quyết tâm sửa chữa của mình bằng cách khởi động một cuộc phấn đấu của Chính phủ, hướng tới đoạn tuyệt với những lời xin lỗi thay bằng một tập quán phù hợp với xã hội hiện đại là văn hóa từ chức với một lộ trình để các quan chức của ta từng bước làm được điều mà các quốc gia tiên tiến vẫn làm. Xin nhắc lại rằng xa xưa các cụ nhà ta vẫn coi việc "cáo quan hồi hương" là một cách giữ tiết tháo.  
Tôi xin có hai câu hỏi. 
Một, Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân? 
Hai, Thủ tướng có tán thành là sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 

[.....]  Đại biểu Dương Trung Quốc có nêu một ý là có nghĩ đến văn hóa từ chức không. Tôi xin trình bày ý kiến. 
Đối với tôi còn ba ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi.  
Là một cán bộ, đảng viên của Đảng, báo cáo với Quốc hội tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng về bản thân mình. Báo cáo với Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành trung ương một cách nghiêm túc, đầy đủ về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương cũng đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, cả về phẩm chất đạo đức, cả về năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, cả về tâm tư, nguyện vọng của tôi.  
Đảng lãnh đạo quản lý trực tiếp tôi, hiểu rất rõ về tôi và Đảng ta cũng là Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Đảng đã quyết định phân công tôi ứng cử làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ. Trung ương phân công, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất đối với tôi.

Tóm lại có thể nói gần suốt cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của Đảng, tôi không có chạy, tôi cũng không xin và tôi cũng không thoái thác từ chối bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước quyết định phân công giao phó cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như tôi đã làm trong suốt 51 năm qua... .........../.