_____________________________ bão Sandy

''''''''''''''''''''


...cơn bão Sandy đã đổ bộ vào miền nam New Jersey và mang theo lũ lụt lớn, sự gián đoạn du lịch, thiệt hại cấu trúc, và mất điện. 
Thành phố New York bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ thống bão rất lớn, rộng gần 1.000 dặm.. Dự báo Sandy đã gây ra thiệt hại khoảng 30 tỷ $, cướp đi hơn 100 sinh mạng... 
ở Cuba .....
 siêu thị // ngày 28 tại Long Beach, NY ...........''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' trước đó

_________________ Bạn đã mua mì gói, nước đóng chai ...và chờ thông báo từ chính quyền địa phương....?...../.