________ CẦU TREO bằng CỎ ...
Qeswachaka, 
....cây cầu treo nằm ở phía Nam tỉnh Canas tại Cuzco, Peru. 
Nó được dệt tay ( bện) từ một loại cỏ địa phương gọi là "Qoya". 
Nó dài 120 feet và được xây dựng lại mỗi năm bởi một cộng đồng địa phương.... 
..../.