ÔI NẤM MỒ


ÔI NẤM MỒ

góc rừng năm bảy ba ( 1973) 
một tiểu đội quân giải phóng 
một tiểu đội lính Việt Nam cộng hòa 
trận đánh giáp lá cà 
họ xiết cổ nhau cùng chết
hai bên quên lấy xác
hòa bình rồi 
người gác rừng chôn cất 
lẫn lộn xương cốt địch ta 
vô danh bốn nấm đất
tôi đến thắp nhang 
thương bốn nấm mồ hoang 
của hai mươi ba người lính hai bên chiến tuyến 
không được đưa vào nghĩa trang
những kẻ thù xưa 
giờ ôm nhau ngủ 
thân xác xưa sao Việt cộng, Cộng hòa 
để xương lính trộn vào cốt lính
không nén nhang nào chính 
chẳng khói hương nào tà 
ôi nấm mồ Việt Nam ta

Lộc Ninh 1975-Sài Gòn 2012
TRẦN MẠNH HẢO